U bent hier

Praktisch

Heb je nog een aantal praktische vragen over onze school? Hier vind je alvast enkele antwoorden op de meest gestelde vragen.

Bereikbaarheid

Wat is de kortste weg naar school?

Wat is de kortste weg naar school?

Met de fiets

Voor de leerlingen van de eerste graad is er een afgesloten fietsenparking in de Vissersstraat. 
Voor de leerlingen van de tweede graad bevindt de afgesloten fietsenparking zich in de Demerstraat.
Leerlingen van de derde graad kunnen met hun fiets terecht in de fietsenparking die zich aan de lokalen in de Peetersstraat en de Mariëndaalstraat bevindt.

Met de trein

Er is een vlotte treinverbinding vanuit Leuven en Hasselt. 
Het station van Diest ligt op wandelafstand van zowel de campus Voorzienigheid (10 min.) als de campus Sint-Jan (20 min). Vanuit het station vertrekt een flink aantal bussen die je naar heel wat bestemmingen in de omgeving van Diest brengen.

Met de bus

Deze bushaltes zijn dicht bij de campus Voorzienigheid gelegen:

Sint-Jacobsplein

 • Lijn 7: Paal-Beringen
 • Lijn 17a: Leopoldsburg
 • Lijn 19: GeelLijn 552: Meensel-Kiezegem

Leuvense Poort

 • Lijn 35: Aarschot-Scherpenheuvel
 • Lijn 36: Averbode-Scherpenheuvel
 • Lijn 370: Tielt-Winge

Station

 • Lijn 22: Tienen
 • Lijn 35c: Hasselt
 • Lijn 92: Heusden-Lummen
 • Lijn 184: Tessenderlo

De campus Sint-Jan is vlot bereikbaar via deze bushaltes:

Leuvense Poort

 • Lijn 35: Aarschot-Scherpenheuvel
 • Lijn 36: Averbode-Scherpenheuvel
 • Lijn 370: Tielt-Winge
 • Lijn 17a: Leopoldsburg
 • Lijn 552: Meensel-Kiezegem

Hasseltse Poort en Sint-Jansplein

 • Lijn 7: Paal-Beringen
 • Lijn 35c: Hasselt
 • Lijn 19: Geel
 • Lijn 22: Tienen

Station

 • Lijn 92: Heusden-Lummen
 • Lijn 184: Tessenderlo

Meer informatie over de dienstregeling van De Lijn vind je op www.delijn.be

Campussen

KSD bestaat uit verschillende campussen. Welke zijn die campussen en waar zijn ze gelegen?

KSD bestaat uit verschillende campussen. Welke zijn die campussen en waar zijn ze gelegen?

Wij organiseren ons secundair onderwijs per graad en per campus. Studierichtingen van de eerste graad worden ingericht op de campus Voorzienigheid in de Vissersstraat. Studierichtingen van de tweede graad op de campus Voorzienigheid, gelegen in de Demerstraat. Ons studieaanbod van de derde graad is gelokaliseerd op de campus Sint-Jan in de Mariëndaalstraat en de Peetersstraat.

Directie

Wie is de directie van KSD?

Wie is de directie van KSD?

We zijn een grote school maar tegelijkertijd een school die oog voor iedereen heeft. Dat reflecteert zich in onze directiestructuur en onze focus om een school te vormen waar we op een fijne manier samen leren en samen leven. 

Ons directieteam bestaat uit:

 • pedagogisch directeur eerste graad: Sophie Tits
 • pedagogisch directeur tweede graad: Maddy Vanderbruggen
 • pedagogisch directeur derde graad: Renilde Verboven

De algemene leiding is in handen van algemeen directeur: Els Claes. Samen met de pedagogische directeuren leidt zij het pedagogisch project van onze school. Zij wordt hierbij ondersteund door de directeur facilities Hugo Celis, directeur onderwijsprocessen Marc Verdeyen en directeur HR/IKZ Luc Peirelinck.

Dagindeling

Hoe verloopt een lesdag?

Hoe verloopt een lesdag?

Een dag op school wordt zo ingedeeld:

Eerste lesuur 8.30 u – 9.20 u
Tweede lesuur 9.20 u – 10.10 u
Pauze 10.10 u – 10.20 u
Derde lesuur 10.20 u – 11.10 u
Vierde lesuur 11.10 u – 12.00 u
Middagpauze 12.00 u – 12.50 u
Vijfde lesuur 12.50 u – 13.40 u
Zesde lesuur 13.40 u – 14.30 u
Pauze 14.30 u – 14.40 u
Zevende lesuur 14.40 u – 15.30 u
Ev. achtste lesuur 15.30 u – 16.20 u
Einde 15.30 u of 16.20 u

E-learning

Hoever staat de school als digitale school?

Hoever staat de school als digitale school?

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat ten dienste van onze leerlingen staat. We maken gebruik van smartboards, interactieve borden, beamers, laptops, DVD-spelers en tablets. Onze doelstelling is zowel het gebruik van multimedia in ons onderwijs te integreren als onze leerlingen vertrouwd te maken met deze nieuwe media.

We werken met het elektronisch leerplatform Smartschool. Dit is een handig instrument dat samenwerking met leerkrachten en klasgenoten stimuleert en faciliteert. Leraars gebruiken Smartschool ook om dagelijks de elektronische schoolagenda in te vullen en de studieresultaten van hun leerlingen up-to-date te houden. Op die manier kunnen zowel leerlingen als ouders via deze tool op de hoogte blijven van de lesinhoud en de recentste studieresultaten.

Inspraak van leerlingen

Inspraak van leerlingen

Inspraak van leerlingen

Omdat wij niet alleen een ‘leerschool’ maar ook een ‘leefschool’ willen zijn, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen om deel te nemen aan het beleid van onze school. Dit doen we via onze leerlingenraad, een plek waar je als leerling inspraak in het schoolgebeuren krijgt. Deze raad bestaat uit verschillende deelraden en werkgroepen. Op regelmatige tijdstippen komt de leerlingenraad samen om allerlei zaken die op onze school leven te bespreken. 

De taak van de leerlingenraad kan je als volgt samenvatten:

 • advies geven over onderwerpen die de leerlingen aanbelangen: De leerlingenraad wordt bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van de proefwerkroosters en leefregels.
 • realiseren van bepaalde projecten: De speelplaatshappening, acties ten voordele van goede doelen, de milieuwerking zijn een paar voorbeelden van projecten die de leerlingenraad op touw zet.

Ouderraad

Hoe word ik lid van de ouderraad?

Hoe word ik lid van de ouderraad?

Per graad is er een ouderraad. Hun opzet is helder: samen met de school meewerken aan de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. De ouderraad vormt dan ook een brug tussen ouders en directie. In de praktijk betekent dit dat de ouderraad het contact tussen de ouders en de school stimuleert, vergaderingen en activiteiten voor de ouders organiseert, feedback van de ouders kanaliseert en meewerkt aan de goede werking van de school.

Tijdens de oudercontacten die bij de start van het schooljaar plaatsvinden, stelt de voorzitter de ouderraad voor. Hij licht de taken, de werking en de aanpak van de ouderraad toe zodat je je een goed beeld kan vormen wat je van hen kan verwachten. Dit is ook het moment waarop hij een oproep lanceert om lid te worden. 

Oud-leerlingen

Wat wordt er voor de oud-leerlingen van KSD georganiseerd?

Wat wordt er voor de oud-leerlingen van KSD georganiseerd?

Elk jaar wordt er op de vierde vrijdag van de maand september een praatcafé voor oud-leerlingen georganiseerd. Geïnteresseerd? Noteer alvast vrijdag 22 september 2017 in je agenda. Afspraak vanaf 20.00 uur in refter Rozengaard op campus Mariëndaal in de Mariëndaalstraat 44.

Stage-aanvragen

Hoe en waar moet ik mij aanmelden voor een stage-aanvraag?

Hoe en waar moet ik mij aanmelden voor een stage-aanvraag?

Onze scholen behoren tot de scholengemeenschap Diest-Tessenderlo. (SGDT). Alle stage-aanvragen gebeuren via de scholengemeenschap. 
Je kan je aanvraag indienen via de website van de scholengemeenschap: www.sgdt.be

 

 

CLB

Hoe kan ik het CLB contacteren?

Hoe kan ik het CLB contacteren?

Onze leerlingbegeleiders overleggen wekelijks met het Vrij CLB Diest-Tessenderlo.  Zij kunnen je in contact brengen met het CLB.

Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken met de CLB-medewerkers van de Mariëndaalstraat 44 in Diest.  Dat kan op het nummer 013 31 27 29 of via mail diest@clbdiesttess.be.  Hun webpagina is www.clbdiesttess.be.