lln op speelplaats

Vind je antwoord op onderstaande vragen:

Eerste lesuur 8.30 u – 9.20 u
Tweede lesuur 9.20 u – 10.10 u
Pauze 10.10 u – 10.20 u
Derde lesuur 10.20 u – 11.10 u
Vierde lesuur 11.10 u – 12.00 u
Middagpauze 12.00 u – 12.50 u
Vijfde lesuur 12.50 u – 13.40 u
Zesde lesuur 13.40 u – 14.30 u
Pauze 14.30 u – 14.40 u
Zevende lesuur 14.40 u – 15.30 u
Ev. achtste lesuur 15.30 u – 16.20 u
Einde 15.30 u of 16.20 u

Ondersteuningsnetwerken trachten de scholen sterker te maken in hun groei naar meer inclusief onderwijs. Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan onze school, na een traject met het CLB, hulp inroepen van het ondersteuningsnetwerk. De school blijft verantwoordelijk voor de zorgregie. Voor meer informatie kan je terecht op www.onwob.be.

Met de fiets

Voor de leerlingen van de eerste graad is er een afgesloten fietsenparking in de Vissersstraat. 
Voor de leerlingen van de tweede graad bevindt de afgesloten fietsenparking zich in de Demerstraat.
Leerlingen van de derde graad kunnen met hun fiets terecht in de fietsenparking die zich aan de lokalen in de Peetersstraat en de Mariëndaalstraat bevindt.

Met de trein

Er is een vlotte treinverbinding vanuit Leuven en Hasselt. 
Het station van Diest ligt op wandelafstand van zowel de campus Voorzienigheid (10 min.) als de campus Sint-Jan (20 min). Vanuit het station vertrekt een flink aantal bussen die je naar heel wat bestemmingen in de omgeving van Diest brengen.

Met de bus

Deze bushaltes zijn dicht bij de campus Voorzienigheid gelegen:

Sint-Jacobsplein

 • Lijn 7: Paal-Beringen
 • Lijn 17a: Leopoldsburg
 • Lijn 19: GeelLijn 552: Meensel-Kiezegem

Leuvense Poort

 • Lijn 35: Aarschot-Scherpenheuvel
 • Lijn 36: Averbode-Scherpenheuvel
 • Lijn 370: Tielt-Winge

Station

 • Lijn 22: Tienen
 • Lijn 35c: Hasselt
 • Lijn 92: Heusden-Lummen
 • Lijn 184: Tessenderlo

De campus Sint-Jan is vlot bereikbaar via deze bushaltes:

Leuvense Poort

 • Lijn 35: Aarschot-Scherpenheuvel
 • Lijn 36: Averbode-Scherpenheuvel
 • Lijn 370: Tielt-Winge
 • Lijn 17a: Leopoldsburg
 • Lijn 552: Meensel-Kiezegem

Hasseltse Poort en Sint-Jansplein

 • Lijn 7: Paal-Beringen
 • Lijn 35c: Hasselt
 • Lijn 19: Geel
 • Lijn 22: Tienen

Station

 • Lijn 92: Heusden-Lummen
 • Lijn 184: Tessenderlo

Meer informatie over de dienstregeling van De Lijn vind je op www.delijn.be

We zijn een grote school maar tegelijkertijd een school die oog voor iedereen heeft. Dat reflecteert zich in onze directiestructuur en onze focus om een school te vormen waar we op een fijne manier samen leren en samen leven. 

Ons directieteam bestaat uit:

 • pedagogisch directeur Eerste Graad: Tineke Reynders
 • pedagogisch directeur Tweede Graad: Ken Vanmechelen
 • pedagogisch directeur Derde Graad: Renilde Verboven

De algemene leiding is in handen van algemeen directeur: Sophie Tits. Samen met de pedagogische directeuren leidt zij het pedagogisch project van onze school. Zij wordt hierbij ondersteund door directeur HR/IKZ Rogier Paeps, directeur facilities Joris Janssens en directeur STEM Bruno Leys.

De basisscholen van De Kinderkosmos worden geleid door Hilde Lemmens (hilde.lemmens@ksdiest.be).

Per graad is er een ouderraad. Hun opzet is helder: samen met de school meewerken aan de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. De ouderraad vormt dan ook een brug tussen ouders en directie. In de praktijk betekent dit dat de ouderraad het contact tussen de ouders en de school stimuleert, vergaderingen en activiteiten voor de ouders organiseert, feedback van de ouders kanaliseert en meewerkt aan de goede werking van de school.

Tijdens de oudercontacten die bij de start van het schooljaar plaatsvinden, stelt de voorzitter de ouderraad voor. Hij licht de taken, de werking en de aanpak van de ouderraad toe zodat je je een goed beeld kan vormen wat je van hen kan verwachten. Dit is ook het moment waarop hij een oproep lanceert om lid te worden. 

Onze leerlingenbegeleiders overleggen wekelijks met het Vrij CLB Brabant Oost. Zij kunnen je in contact brengen met het CLB.

Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken met de CLB-medewerkers van de Mariëndaalstraat 44 in Diest. Dat kan op het nummer 013 31 27 29 of via mail  info-diest@vrijclbbrabantoost.be. Hun webpagina is https://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost.

Stage-aanvragen gebeuren via het nieuwe platform https://lerarenstage.be/.