U bent hier

Praktisch

Heb je nog een aantal praktische vragen over onze school? Hier vind je alvast enkele antwoorden op de meest gestelde vragen.

Bereikbaarheid

Wat is de kortste weg naar school?

Wat is de kortste weg naar school?

Met de fiets

Voor de leerlingen van de eerste graad is er een afgesloten fietsenparking in de Vissersstraat. 
Voor de leerlingen van de tweede graad bevindt de afgesloten fietsenparking zich in de Demerstraat.
Leerlingen van de derde graad kunnen met hun fiets terecht in de fietsenparking die zich aan de lokalen in de Peetersstraat en de Mariëndaalstraat bevindt.

Met de trein

Er is een vlotte treinverbinding vanuit Leuven en Hasselt. 
Het station van Diest ligt op wandelafstand van zowel de campus Voorzienigheid (10 min.) als de campus Sint-Jan (20 min). Vanuit het station vertrekt een flink aantal bussen die je naar heel wat bestemmingen in de omgeving van Diest brengen.

Met de bus

Deze bushaltes zijn dicht bij de campus Voorzienigheid gelegen:

Sint-Jacobsplein

 • Lijn 7: Paal-Beringen
 • Lijn 17a: Leopoldsburg
 • Lijn 19: GeelLijn 552: Meensel-Kiezegem

Leuvense Poort

 • Lijn 35: Aarschot-Scherpenheuvel
 • Lijn 36: Averbode-Scherpenheuvel
 • Lijn 370: Tielt-Winge

Station

 • Lijn 22: Tienen
 • Lijn 35c: Hasselt
 • Lijn 92: Heusden-Lummen
 • Lijn 184: Tessenderlo

De campus Sint-Jan is vlot bereikbaar via deze bushaltes:

Leuvense Poort

 • Lijn 35: Aarschot-Scherpenheuvel
 • Lijn 36: Averbode-Scherpenheuvel
 • Lijn 370: Tielt-Winge
 • Lijn 17a: Leopoldsburg
 • Lijn 552: Meensel-Kiezegem

Hasseltse Poort en Sint-Jansplein

 • Lijn 7: Paal-Beringen
 • Lijn 35c: Hasselt
 • Lijn 19: Geel
 • Lijn 22: Tienen

Station

 • Lijn 92: Heusden-Lummen
 • Lijn 184: Tessenderlo

Meer informatie over de dienstregeling van De Lijn vind je op www.delijn.be

Campussen

KSD bestaat uit verschillende campussen. Welke zijn die campussen en waar zijn ze gelegen?

KSD bestaat uit verschillende campussen. Welke zijn die campussen en waar zijn ze gelegen?

Wij organiseren ons secundair onderwijs per graad en per campus. Studierichtingen van de eerste graad worden ingericht op de campus Voorzienigheid in de Vissersstraat. Studierichtingen van de tweede graad op de campus Voorzienigheid, gelegen in de Demerstraat. Ons studieaanbod van de derde graad is gelokaliseerd op de campus Sint-Jan in de Mariëndaalstraat en de Peetersstraat.

Directie

Wie is de directie van KSD?

Wie is de directie van KSD?

We zijn een grote school maar tegelijkertijd een school die oog voor iedereen heeft. Dat reflecteert zich in onze directiestructuur en onze focus om een school te vormen waar we op een fijne manier samen leren en samen leven. 

Ons directieteam bestaat uit:

 • pedagogisch directeur eerste graad: Sophie Tits
 • pedagogisch directeur tweede graad: Ken Vanmechelen
 • pedagogisch directeur derde graad: Renilde Verboven

De algemene leiding is in handen van algemeen directeur: Luc Peirelinck. Samen met de pedagogische directeuren leidt hij het pedagogisch project van onze school. Hij wordt hierbij ondersteund door directeur HR/IKZ Rogier Paeps, directeur facilities Hugo Celis en directeur onderwijsprocessen Marc Verdeyen.

Dagindeling

Hoe verloopt een lesdag?

Hoe verloopt een lesdag?

Een dag op school wordt zo ingedeeld:

Eerste lesuur 8.30 u – 9.20 u
Tweede lesuur 9.20 u – 10.10 u
Pauze 10.10 u – 10.20 u
Derde lesuur 10.20 u – 11.10 u
Vierde lesuur 11.10 u – 12.00 u
Middagpauze 12.00 u – 12.50 u
Vijfde lesuur 12.50 u – 13.40 u
Zesde lesuur 13.40 u – 14.30 u
Pauze 14.30 u – 14.40 u
Zevende lesuur 14.40 u – 15.30 u
Ev. achtste lesuur 15.30 u – 16.20 u
Einde 15.30 u of 16.20 u

E-learning

Hoever staat de school als digitale school?

Hoever staat de school als digitale school?

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat ten dienste van onze leerlingen staat. We maken gebruik van smartboards, interactieve borden, beamers, laptops, DVD-spelers en tablets. Onze doelstelling is zowel het gebruik van multimedia in ons onderwijs te integreren als onze leerlingen vertrouwd te maken met deze nieuwe media.

We werken met het elektronisch leerplatform Smartschool. Dit is een handig instrument dat samenwerking met leerkrachten en klasgenoten stimuleert en faciliteert. Leraars gebruiken Smartschool ook om dagelijks de elektronische schoolagenda in te vullen en de studieresultaten van hun leerlingen up-to-date te houden. Op die manier kunnen zowel leerlingen als ouders via deze tool op de hoogte blijven van de lesinhoud en de recentste studieresultaten.

STEM

Biedt de school STEM aan?

Biedt de school STEM aan?

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

In de eerste graad kan je dit ruime interessegebied verkennen in verschillende keuzemodules of ontdekkingstrajecten.

Als een echte wetenschapper onderzoek je een probleem en probeer je samen met je klasgenoten een oplossing te zoeken. In het vak STEM ontwerp je bv. een 3D-bril, lanceer je een raket, probeer je een lichtbal te laten branden, programmeer je je eigen game met Scratch, stuur je robots aan met legomindstorms … Je bouwt in dat vak bovendien een eigen waterzuiveringsstation, je ontwerpt als een heuse architect een maquette of onderzoekt welke krachten en spieren van een sporter een ware kampioen kunnen maken.

Als je gebeten bent door de STEM-microbe, dan kan je je in het tweede jaar verder verdiepen in het vak. Je werpt een blik in het heelal en maakt zo kennis met astronomie, je ontwerpt je eigen app, je bouwt een katapult en berekent hoe je je doel kan raken …

In de tweede graad kan je volop voor STEM kiezen! De ASO-richting STEM-wetenschappen heeft maar liefst 14u STEM  per week (6u Science, 3u Technology&Engineering en 5u Mathematics). Deze richting onderscheidt zich van de andere wetenschappelijke richtingen door een flinke technisch-technologische insteek. Met een levensechte en eigentijdse aanpak van het vak T&E (Technology&Engineering) bieden we jongeren een extra motivatie om te kiezen voor een innoverende studierichting. We dagen de leerling-onderzoeker uit met een geïntegreerde en projectmatige aanpak en met probleemoplossend leren.    

CLIL

Wat is CLIL?

Wat is CLIL?

In KSD kan je sinds september 2018 CLIL-onderwijs volgen. CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’. Bij CLIL leer je tegelijk een niet-taalvak én een taal. Natuurlijk kan je alle vakken ook gewoon in het Nederlands volgen. CLIL is niet verplicht.

Omdat we weten dat CLIL een schooljaar lang een hele uitdaging is, zullen de leerkrachten je goed begeleiden. Als CLIL je interesseert, hoef je zeker geen kei in het Frans of het Engels te zijn. Je zal dat net worden! Je prestaties voor de taal hebben geen invloed op je resultaat voor het zaakvak, maar je rapport bevat wel info over je vorderingen in de betreffende taal. 

Door CLIL-onderwijs aan te bieden willen we inzetten op je taalvaardigheid.Door de taal actief te gebruiken ga je immers niet alleen je spreekdurf versterken, maar ga je ook je spreek-, lees- en luistervaardigheid in de betrokken taal verder ontwikkelen.

Meertaligheid is een grote troef na de schooltijd bij het vinden van een job, het geeft ook gemakkelijker toegang tot meerdere culturen en het is mooi meegenomen als je houdt van reizen.

Indien je ervoor kiest om een CLIL-vak te volgen, heb je een gesprek met een leraar die zal peilen naar je motivatie en doorzettingsvermogen. 

 

 

Inspraak van leerlingen

Wordt er ook geluisterd naar de leerlingen?

Wordt er ook geluisterd naar de leerlingen?

Omdat wij niet alleen een ‘leerschool’ maar ook een ‘leefschool’ willen zijn, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen om deel te nemen aan het beleid van onze school. Dit doen we via onze leerlingenraad, een plek waar je als leerling inspraak in het schoolgebeuren krijgt. Deze raad bestaat uit verschillende deelraden en werkgroepen. Op regelmatige tijdstippen komt de leerlingenraad samen om allerlei zaken die op onze school leven te bespreken. 

De taak van de leerlingenraad kan je als volgt samenvatten:

 • advies geven over onderwerpen die de leerlingen aanbelangen: De leerlingenraad wordt bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van de proefwerkroosters en leefregels.
 • realiseren van bepaalde projecten: De speelplaatshappening, acties ten voordele van goede doelen, de milieuwerking zijn een paar voorbeelden van projecten die de leerlingenraad op touw zet.

Ouderraad

Hoe word ik lid van de ouderraad?

Hoe word ik lid van de ouderraad?

Per graad is er een ouderraad. Hun opzet is helder: samen met de school meewerken aan de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. De ouderraad vormt dan ook een brug tussen ouders en directie. In de praktijk betekent dit dat de ouderraad het contact tussen de ouders en de school stimuleert, vergaderingen en activiteiten voor de ouders organiseert, feedback van de ouders kanaliseert en meewerkt aan de goede werking van de school.

Tijdens de oudercontacten die bij de start van het schooljaar plaatsvinden, stelt de voorzitter de ouderraad voor. Hij licht de taken, de werking en de aanpak van de ouderraad toe zodat je je een goed beeld kan vormen wat je van hen kan verwachten. Dit is ook het moment waarop hij een oproep lanceert om lid te worden. 

Oud-leerlingen

Wat wordt er voor de oud-leerlingen van KSD georganiseerd?

Wat wordt er voor de oud-leerlingen van KSD georganiseerd?

Elk jaar wordt er op de vierde vrijdag van de maand september een praatcafé voor oud-leerlingen georganiseerd in refter Rozengaard op campus Mariëndaal in de Mariëndaalstraat 44.

Stage-aanvragen

Hoe en waar moet ik mij aanmelden voor een stage-aanvraag?

Hoe en waar moet ik mij aanmelden voor een stage-aanvraag?

Stage-aanvragen gebeuren via het nieuwe platform https://lerarenstage.be/

 

CLB

Hoe kan ik het CLB contacteren?

Hoe kan ik het CLB contacteren?

Onze leerlingbegeleiders overleggen wekelijks met het Vrij CLB Brabant Oost. Zij kunnen je in contact brengen met het CLB.

Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken met de CLB-medewerkers van de Mariëndaalstraat 44 in Diest. Dat kan op het nummer 013 31 27 29 of via mail  info-diest@vrijclbbrabantoost.beHun webpagina is https://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost.

ONWOB

Wat is een ondersteuningsnetwerk?

Wat is een ondersteuningsnetwerk?

Ondersteuningsnetwerken trachten de scholen sterker te maken in hun groei naar meer inclusief onderwijs. Indien de brede basiszorg en verhoogde zorg (tijdelijk) niet meer voldoende zijn, kan onze school, na een traject met het CLB, hulp inroepen van het ondersteuningsnetwerk. De school blijft verantwoordelijk voor de zorgregie. Voor meer informatie kan je terecht op www.onwob.be