OkanKSD

ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS BINNEN KSD (OKAN)

OKAN is een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog niet lang in België verblijven en die de Nederlandse taal niet kennen. Voordat je kan schoollopen in het gewone onderwijs in Vlaanderen, moet je eerst Nederlands leren. Dit gebeurt tijdens het jaar dat je OKAN-leerling bent. Na dit jaar ken je in principe voldoende Nederlands om door te stromen naar een reguliere studierichting. De keuze voor deze richting hangt af van je interesses en capaciteiten, je leeftijd en je schoolloopbaan voor OKAN.

Tijdens je OKAN-jaar word je begeleid in deze keuze door onder andere snuffelstages (één of enkele dagen schoollopen in een studierichting naar keuze). Wanneer je na je OKAN-jaar de gewone studierichting aanvangt, zal de vervolgcoach je verder begeleiden.

OKAN-leerlingen moeten voor het schooljaar 2024-2025 voldoen aan vijf voorwaarden om te kunnen toegelaten worden:

  • Je bent op 31/12/2024 minstens 12 jaar (°2012) en maximum 17 jaar (°2007).*
  • Je bent maximaal 1 jaar ononderbroken in België.*
  • Je hebt het Nederlands niet als moeder- of thuistaal.
  • Je kent onvoldoende Nederlands om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen in het reguliere onderwijs.
  • Je bent maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal.*

Op de toelatingsvoorwaarden met * kunnen we een uitzondering aanvragen.

Wanneer/hoe kan je je inschrijven voor OKAN?

Je maakt best een afspraak. Hiervoor neem je contact op met Catherine Soenens via catherine.soenens@ksdiest.be of via het telefoonnummer 013 35 19 22.

Je kan je op voorhand via deze link aanmelden: https://forms.office.com/e/WuaGteft13?origin=lprLink De echte inschrijving is op school. Deze informatie helpt ons.