Sophie Tits

Onze algemeen directeur Sophie Tits is trots op onze belangrijke waarden

Waarden ... bij KSD hechten we er veel belang aan. Sophie Tits, onze algemeen directeur van KSD, kent onze waarden als de beste en is opgetogen over de fundamenten van onze school. 

Met onze kernwaarde ‘openheid’ beklemtonen we onze nieuwsgierige blik op de wereld.

Onze school… de wereld in het klein.

Heel mijn leven al ga ik graag naar school. Als kind was ik nieuwsgierig en keek ik uit naar wat de juf of meester mij zou leren. In mijn puberjaren werd de school vooral de plaats waar ik met mijn vrienden samen was.

Ik leerde in die jaren verschillende leerkrachten kennen: 
sommigen waren boeiende vertellers, maakten leuke grapjes, legden moeilijke leerstof perfect uit. Anderen gaven veel huiswerk, waren streng of stelden torenhoge eisen. Als ik daar nu op terugkijk, besef ik dat velen toch waardevolle gidsen zijn geworden. Ze toonden ons met hun passie en enthousiasme de schoonheid van hun vak. Ze bepaalden zonder het te weten onze studiekeuze en zo onrechtstreeks ook ons beroep.

Wat ik altijd heb gemist, was dat mijn school geen open blik had op de wereld: we bleven binnen de muren van de school en leerden alles in de klas. Dat is in KSD wel anders! Wij willen jou de wereld leren kennen. Daarom leren we niet alleen in de klas, maar ook tijdens uitstappen. Daarom nodigen we de wereld uit op school: sprekers, kunstenaars, wetenschappers, bedrijfsleiders … Daarom is iedereen welkom in KSD.

We geloven in KSD in wat we doen en welke school we willen zijn. Dat noemen we onze kernwaarden. Met onze kernwaarde ‘openheid’ beklemtonen we onze nieuwsgierige blik op de wereld. We komen in contact met veel meningen, uitgebreide kennis, belangrijke competenties. Soms zal het wel eens botsen, net zoals het in de echte wereld botst. En net dan willen we het verschil maken met onze andere kernwaarden: verbondenheid, respect en solidariteit. In KSD dromen we van een wereld waarin iedereen zich thuis voelt en een goede toekomst heeft. We geloven erin dat onze kernwaarden daar de ideale basis voor zijn, in combinatie met het sterk onderwijs dat we bieden. Ben jij een leerling die hier samen met ons voor wil gaan? We gaan heel graag met jou op pad!