labo3

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen en wiskunde. Formules en berekeningen schrikken je niet af. Integendeel, ze dagen je uit omdat ze je een verklaring geven voor allerlei fysische, chemische en biologische vraagstukken. Je vindt het daarenboven bijzonder interessant om experimenten uit te voeren en op basis hiervan nieuwe inzichten te verwerven.

WETENSCHAPPEN

Je hebt een grote belangstelling voor wetenschappen. Zowel chemie, fysica, biologie als aardrijkskunde interesseren je. Je wordt graag uitgedaagd door onderzoeksopdrachten die je nieuwe wetenschappelijke inzichten geven.

WISKUNDE

Je vindt wiskunde een leuk vak en je houdt ervan om wiskundige problemen op te lossen.

Vijfde leerjaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Duits 1
Wiskunde 6/8
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 3
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1/0
   
   

 

 

Zesde leerjaar  
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Duits 1
Wiskunde 6/8
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Informaticawetenschappen 1
Artistieke vorming 0/1
Keuzevak 2/0
   

Perspectief: ACADEMISCHE EN PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING

Een domein-overschrijdende richting van de D-finaliteit, zoals Wetenschappen-Wiskunde, bereidt je voor op een academische en professionele bacheloropleiding.