labo3

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen en wiskunde. Formules en berekeningen schrikken je niet af. Integendeel, ze dagen je uit omdat ze je een verklaring geven voor allerlei fysische, chemische en biologische vraagstukken. Je vindt het daarenboven bijzonder interessant om experimenten uit te voeren en op basis hiervan nieuwe inzichten te verwerven.

WETENSCHAPPEN

Je hebt een grote belangstelling voor wetenschappen. Zowel chemie, fysica, biologie als aardrijkskunde interesseren je. Onderzoeksopdrachten die je nieuwe wetenschappelijke inzichten geven, boeien je.

WISKUNDE

Je vindt wiskunde een leuk vak en je houdt ervan om wiskundige problemen op te lossen.

Vijfde leerjaar
Aardrijkskunde 2
Biologie 1
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Toegepaste fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Esthetica 1
Wiskunde 6
Zesde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Toegepaste fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 2
Wiskunde 6
   

Perspectief?

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Wetenschappen - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.