taal
Filmbestand

In deze richting ligt de klemtoon op Nederlands, Engels, Frans en Duits. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden en je maakt kennis met verschillende communicatie- en persoonlijkheidsstijlen. Je leert communicatieprojecten en -acties voorbereiden, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie. Je werkt zelf ook auditieve, visuele of audiovisuele communicatieproducten uit. 

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 1
Nederlands 5
Engels 3
Frans 4
Duits 2
Public Relations 5
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Seminarie 1
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 1
Nederlands 5
Engels 3
Frans 5
Duits 2
Public Relations 5
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Godsdienst 2
Mens en samenleving 1
Seminarie 1