Derde graad

This block contains content that requires you to allow marketing cookies. Change cookie settings

Je krijgt in deze richting een brede algemene vorming, gecombineerd met proefondervindelijk en probleemoplossend leren vanuit de biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je ontwikkelt je motorische, tactische en technische vaardigheden op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat dus centraal.

Derde leerjaar
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Wiskunde 4
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
STEM 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Sport - beweging 4
Artistieke vorming 1
Vierde leerjaar
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Wiskunde 4
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
STEM 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Sport - beweging 5
Mens en samenleving 1