Sports

Deze theoretisch-praktische richting focust via inzichten in anatomie & fysiologie, chemie, bewegingswetenschappen en psychologie op verantwoord bewegen. Je ontwerpt en begeleidt graag sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen en je bent zelf sportief aangelegd? Dan is deze richting zeker voor jou.

Vijfde leerjaar
Godsdienst 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Sport 10
Anatomie/fysiologie 3
Sport en agogiek 3
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Zesde leerjaar
Godsdienst 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Sport 10
Anatomie/fysiologie 3
Sport en agogiek 3
Keuzevak 2
   

Perspectief: PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING - ARBEIDSMARKT

Een richting uit de D/A-finaliteit, zoals Sportbegeleiding, is in de eerste plaats gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor of een vervolgopleiding. Vanuit deze richting kan je ook meteen starten met een job aan de hand van de beroepskwalificatie Sport- en spelleider.