sporten
Filmbestand

In deze richting nemen anatomie en fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen en pedagogie een belangrijke plaats in. Je krijgt een uitgebreid pakket sport om je motorische, tactische en technische vaardigheden in verschillende sportdomeinen op gevorderd niveau te ontwikkelen. 

Derde leerjaar
Sport en begeleiding 13
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Seminarie 1
Vierde leerjaar
Sport en begeleiding 15
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Mens en samenleving 1