labo2
Filmbestand

Zijn de verschillende wetenschappen iets voor jou? Dan zit je hier op je plaats! Je krijgt een brede algemene vorming, gecombineerd met proefondervindelijk en probleemoplossend leren vanuit typische STEM-vakken zoals biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
STEM 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Seminarie 1
   
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Duits 1
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
STEM 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Mens en samenleving 1
Seminarie 1