mechanica

This block contains content that requires you to allow marketing cookies. Change cookie settings

Je werkt graag met je handen en het bewerken van metaal spreekt je aan. De wereld van boren, slijpen, frezen, draaien, lassen en metalen constructies monteren is jouw wereld. Je maakt hierbij gebruik van de modernste technieken. Zo leer je technisch tekenen op een computertekenprogramma en een CNC-machine bedienen. 

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Engels 2
Wiskunde 1
Mechanica 17
Natuurwetenschappen 1
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Maatschappelijke vorming 3
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Engels 2
Wiskunde 1
Mechanica 18
Natuurwetenschappen 1
Godsdienst 2
Maatschappelijke vorming 3