maatschappijenwelzijn
Filmbestand

Je benadert ‘de mens’ op verschillende vlakken: vanuit het bevorderen van de gezondheid, de ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen en de bouw van het menselijke lichaam. Je leert vanuit een totaalbeeld op de mens zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren. Je hebt oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Maatschappij en welzijn 11
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Artistieke vorming 1
Seminarie 1
Godsdienst 2
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Maatschappij en welzijn 13
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1
Godsdienst 2