romeinse klok

LATIJN

Je bent taalvaardig en literatuur lees je met plezier. Je bent erg geïnteresseerd in Latijn, een taal die vanaf de klassieke oudheid de grondslag van onze westerse cultuur vormt.

WISKUNDE

Je vindt wiskunde een leuk vak en je houdt ervan om wiskundige problemen op te lossen.

Vijfde leerjaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 6/8
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 1
Latijn 4
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1/0
Zesde leerjaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 6/8
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Latijn 4
Informaticawetenschappen 1
Artistieke vorming 0/1
Keuzevak 2/0

PERSPECTIEF: ACADEMISCHE EN PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING

Een domein-overschrijdende richting van de D-finaliteit, zoals Latijn-wiskunde, bereidt je voor op een academische en professionele bacheloropleiding.