romein
Filmbestand

Je krijgt in deze richting een brede algemene vorming, met flink wat wiskunde en natuurlijk een uitgebreid aanbod Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en door teksten te lezen, verwerf je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Latijn 5
Wiskunde 5
Fysica 1
Biologie 1
Chemie 1
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Godsdienst 2
Seminarie 1
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Latijn 5
Duits 1
Wiskunde 5
Fysica 1
Biologie 1
Chemie 1
Aardrijkskunde 1
Mens en samenleving 1
Godsdienst 2
Seminarie 1