humanewetenschappen
Filmbestand

Je krijgt in deze richting een brede algemene vorming. Je leert de beginselen van het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert ook écht kijken en luisteren naar kunst en je gaat kunstwerken analyseren. Je bestudeert de klassieke psychologische en sociologische theorieën en begrippen en je kijkt van hieruit naar de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Wiskunde 4
Sociologie en psychologie 3
Geschiedenis 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Aardrijkskunde 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 1
Artistieke vorming 1
Seminarie 1
Godsdienst 2
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 4
Sociologie en psychologie 3
Geschiedenis 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Aardrijkskunde 1
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 2
Mens en samenleving 1
Godsdienst 2