pi

Een flinke uitdaging kan jij best gebruiken. Leren nadenken in abstracte termen vind je meer dan interessant. Dat geldt zowel voor wiskunde als voor talen. Je vindt het immers fijn om diep in te gaan op leerstof. Precies daarom vind je het ook een verrijking om via Griekse auteurs de fundamenten van onze westerse cultuur te ontdekken.

WISKUNDE

Je vindt wiskunde een leuk vak en je houdt ervan om wiskundige problemen op te lossen.

KLASSIEKE TALEN

Je bent erg geïnteresseerd in Grieks, een taal die samen met Latijn de grondslag van onze westerse cultuur vormt. 

Vijfde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Wiskunde 6
Esthetica 1
Duits 1
Zesde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries  2
Wiskunde 6
Duits 1
   

Perspectief: MASTER OF PROFESSIONELE BACHELOR

Een abstracte studierichting zoals ‘Grieks - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.