Grieks
Filmbestand

Deze richting biedt een brede algemene vorming, heeft flink wat wiskunde en natuurlijk een uitgebreid aanbod Latijn en Grieks in petto. Je krijgt het taalsysteem van twee klassieke talen onder de knie. Door teksten te lezen, verwerf je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Latijn 4
Grieks 4
Wiskunde 5
Fysica 1
Biologie 1
Chemie 1
Aardrijkskunde 1
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Latijn 4
Grieks 4
Wiskunde 5
Fysica 1
Biologie 1
Chemie 1
Aardrijkskunde 1
Godsdienst 2
Mens en samenleving 1