economische wetenschappen
Filmbestand

In deze studierichting bestudeer je hoe de economie in elkaar zit en hoe ondernemingen werken. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige inhoud en de verbanden ertussen te begrijpen.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Economie 4
Wiskunde 5
Fysica 1
Biologie 1
Aardrijkskunde 1
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Chemie 1
Seminarie 1
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Economie 5
Wiskunde 5
Fysica 1
Biologie 1
Aardrijkskunde 1
Godsdienst 2
Mens en samenleving 1
Seminarie 1