Economie

Naast het aanbod van economie krijg je in deze theoretische richting naast een brede algemene vorming aspecten van recht, management (bv. stockbeheer en aanvoerketen of personeelsbeleid) en kostprijsberekening. Je ontwikkelt ook een ondernemingsconcept.

Vijfde leerjaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 2
Duits 1
Wiskunde 4
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 3
Informaticawetenschappen 1
Bedrijfswetenschappen 8
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Zesde leerjaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 2
Duits 1
Wiskunde 4
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 3
Informaticawetenschappen 1
Bedrijfswetenschappen 8
Keuzevak 2
   

Perspectief: ACADEMISCHE EN PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDING

Een domein-gebonden richting, zoals Bedrijfswetenschappen, bereidt je voor op een academische en professionele bacheloropleiding, maar dan binnen je studiedomein.