bedrijfsbeheer
Filmbestand

In deze economische en bedrijfsgeoriënteerde studierichting word je vaardig op het vlak van commerciële activiteiten, boekhouden en personeelsbeheer. Je maakt ook kennis met bevoorrading en transport.

Derde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Wiskunde 3
Bedrijfseconomie 9
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Artistieke vorming 1
Seminarie 1
   
Vierde leerjaar
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Duits 1
Wiskunde 3
Bedrijfseconomie 9
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Mens en samenleving 1
Seminarie 1