Je flexuren in de eerste graad

Filmbestand

Eén halve dag per week zetten we sterk in op je leerhouding en je eigen studietraject. We doen dat in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Er zijn dus ‘gewone’ lessen Nederlands, Frans en wiskunde en ‘bijzondere’ lessen. Die bijzondere lessen zijn de flexuren. Tijdens deze flexuren bepaal je samen met je leerkracht-coach het verloop van de lesuren. Op die manier leer je jezelf inschatten, met deadlines omgaan ... Je kan in kleine groepjes werken of net zelfstandig de opdrachten uitvoeren. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Het initiatief komt hier vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken. 

Waarom kiest KSD voor flexuren? We willen je niet alleen sterk maken in de verschillende vakken, maar ook sterk in leerstrategieën. Wat je in je latere leven ook doet: je zaken plannen, deadlines respecteren, samenwerken, de kwaliteit van je werk controleren ... Al die vaardigheden kan je trainen in de flexuren. Ook in de tweede en de derde graad zal je flexuren hebben.

CLIL: een vak volgen in het Engels en het Frans

Filmbestand

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een vak en een taal samen leren. In KSD kan je ervoor kiezen om bepaalde vakken in het Engels of in het Frans te volgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een sterke manier van leren is. 

Je leert een vak en je krijgt tegelijk ook een taal onder de knie. Natuurlijk kan je alle vakken ook gewoon in het Nederlands volgen. In de Eerste Graad kan je  geschiedenis en beeld in het Frans volgen. Ook in de Tweede en de Derde Graad kan je bepaalde vakken in het Frans of in het Engels volgen. 

Omdat we weten dat CLIL een schooljaar lang een uitdaging is, zullen de leerkrachten je goed begeleiden. Als  CLIL je interesseert, hoef je zeker geen kei in het Frans of het Engels te zijn. Je zal dat net worden! 

Bovendien kijken we bij taken en toetsen naar de inhoud. Schrijffouten worden niet afgestraft in deze lessen en de leerstof is dezelfde als in de gewone lessen in het Nederlands. We volgen wel op of je vooruitgang boekt met je Frans of Engels. Daarom krijg je een apart CLIL-rapport. 

Zie jij CLIL zitten? Dan geef je dat aan bij je inschrijving. We zullen je uitnodigen voor een gesprek om te luisteren naar je motivatie en doorzettingsvermogen. Daarna kunnen we samen beslissen of dit voor jou een goede keuze is.

ONTDEK

VERRIJKINGSPROJECT VOOR WIE EXTRA UITDAGING NODIG HEEFT IN DE EERSTE GRAAD

verrijkingsproject

Ben jij een leerling die uitdaging nodig heeft? Gaat het voor jou wel eens te traag in de les? Heb je een reuze leerhonger en wil je altijd meer weten? In KSD proberen we je nieuwsgierigheid te stimuleren. 

Dat kan op verschillende manieren. In de klas kan de leerkracht jou moeilijke en uitdagende opdrachten geven. Zeker tijdens de flexuren kan je oefeningen op jouw niveau maken. Daarnaast kan je je traject ook verrijken en versnellen, zodat er tijd overblijft voor een verrijkingsproject. Daar zetten we in op nieuwe inzichten, zelfkennis en extra leerstrategieën. Je verdiept je in filosofie, tactische en logische denkspelen, maakt kennis met vreemde talen, stelt een eigen interesse voor, oefent in het programmeren op de computer ...

Soms is het nodig om op maat te werken: enkele leerlingen volgen extra vakken in andere klassen of een hoger leerjaar. We trachten een uitdagend traject op jouw maat te vinden. We zullen daarom goed naar jou en je ouders luisteren om te weten te komen wat bij jou past en wat je nodig hebt.

Flyer 

KEUZESEMINARIES IN DE TWEEDE EN DE DERDE GRAAD

In het begin van het schooljaar ontvang je een brochure met een uitgebreide opsomming en beschrijving van de seminaries die onze school in de Tweede en de Derde Graad organiseert. Daar kan je ook terugvinden of je in jouw gekozen richting een seminarie kan volgen.

Een seminarie krijg je meestal twee uur per week gedurende één semester. In je lessentabel zal je vaak maar 1 uurtje zien staan, maar dat komt omdat we daar rekenen met twee semesters. In sommige richtingen in de Derde Graad krijg je een heel jaar lang twee uur seminarie. 

Wil je graag weten of in jouw lessenrooster een seminarie ingecalculeerd zit? Ga dan naar studieaanbod op deze website en klik op jouw richting. 

De seminariekeuzes zijn heel uitgebreid, dus je vind zeker iets wat jou ligt. Voorbeelden van seminaries in de Tweede Graad: ‘Computer tips & tricks’, ‘Filosofie’, ‘Start to crawl’ (zwemmen), ‘Psychologie & more’, ‘Wetenschappelijk onderzoek’, ‘Inleiding tot de economie’, 'Spaans', 'Italiaans', 'Programmeren', 

Voorbeelden van seminaries in de Derde Graad zijn: 'Popkoor met live band', 'Creatief aan de slag met stofjes', 'EHBO', 'De wereldpolitiek dieper ontleed', 'STEM-atelier', 'Algebra voor gevorderden', 'Tekenen is meer ...', 'Leren mediteren', 'Triatlon', 'Van Pavlof tot Korsakov', ...