12.02.22

Een eigen laptop voor elke leerling

lln met laptop

Een eigen laptop voor elke leerling

Wat is het laptopproject?

De voorbije coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond dat de digitalisering niet meer uit het onderwijs is weg te denken. Gelukkig waren we ons daar met KSD al langer van bewust. Dat maakt dat we ons de voorbije jaren grondig hebben kunnen voorbereiden. We hebben dit en vorig schooljaar onze infrastructuur volledig gemoderniseerd, ons wifi-netwerk aangepast en alle klaslokalen klaargemaakt voor het laptopproject. In mei van vorig schooljaar kregen alle leerkrachten een laptop, zodat ze dit schooljaar hun lessen konden digitaliseren. De leerlingen van de richting Kantoor in het vijfde jaar kregen in september een persoonlijke laptop. Zij startten een proefproject waarmee we ons laptopproject van de laatste kinderziektes willen genezen. Zo trachten we helemaal klaar te zijn om begin volgend schooljaar alle 2000 leerlingen van onze school van een laptop te voorzien.

Hoe past het laptopproject binnen onze schoolvisie?

In ons pedagogisch project spreken we van ‘activerend leren’. Onder begeleiding van de vakleerkracht willen we onze leerlingen zoveel mogelijk actief aan het leren zetten. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we hen zo de beste kansen geven om, binnen ieders mogelijkheden en talenten, de grootste leerprogressie te maken.

Het gebruik van digitale middelen (softwareprogramma’s, smartboard, laptops) helpt onze leerlingen hun eigen leerproces zelf actiever in handen te nemen. Daardoor kunnen ze hun eigen leertempo beter bepalen en krijgen ze de hulp op maat die ze nodig hebben om in hun leren te groeien. De digitale ondersteuning zetten we in als middel en is nooit een doel op zich. Kwaliteitsvol onderwijs blijft de norm.

Krijgt elke leerling een laptop?

Sinds september 2022 krijgen al onze leerlingen een laptop van de school voor eigen gebruik. We kiezen voor een hoogwaardig, krachtig en duurzaam model.  De leerlingen mogen die laptop als hun persoonlijk toestel gebruiken zolang ze leerling zijn van onze school. Zij krijgen het volledige gebruiksrecht. Het toestel blijft echter eigendom van de school. Daardoor kunnen de leerlingen beroep doen op de garantiebepalingen en licenties die we vanuit de school hebben afgesloten. Een leerling die van school verandert, levert zijn toestel in.

Welke laptop krijgen de leerlingen?

Lenovo Thinkpad L14 (14”) voor de Eerste Graad en L15 (15,6”) voor de Tweede en de Derde Graad. 

Mag een leerling zijn eigen laptop gebruiken?

Elke leerling gebruikt op school de laptop van de school. Dat heeft te maken met de aankoop- en garantiebepalingen en met de specifieke educatieve software die we hebben aangekocht. Leerkrachten ontwikkelen bijkomend lesmateriaal voor dit specifieke model. Omdat ze het toestel kennen, kunnen leerkrachten wanneer er iets misgaat, de leerling gerichter helpen. In eerste instantie proberen we op school de laptop te herstellen of een vervangtoestel te voorzien. Dat lukt niet als iedereen een andere laptop gebruikt.

Wat kost de laptop?

Het toestel dat we aanbieden, is iets duurder dan de subsidies die we van de overheid krijgen. Daarom zullen we van elke leerling een kleine bijdrage vragen. Het gaat om €5/maand. Dat wordt verrekend via de schoolfactuur. Voor dit geld krijgen de leerlingen een laptop ter beschikking die ze als hun persoonlijke toestel mogen gebruiken. Ook tijdens de schoolvakanties.

Wat in geval van defect?

Is de laptop defect, dan wordt die gratis hersteld. Dat gebeurt ofwel op school ofwel tegen de volgende werkdag door de firma Signpost. Ook tijdens de schoolvakanties. Indien nodig krijg je een vervangtoestel. Er is een franchise van maximum €39 voorzien wanneer het defect het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door de leerling. Ook de batterij van de laptop valt onder de garantiebepaling.

Is een muis of een hoofdtelefoon inbegrepen?

Nee. Hiervoor zorg je best zelf. Bij de laptop hoort wel een beschermhoes. Die beschermt de laptop tegen mogelijke schade bij het vallen. Zit je laptop tijdens het transport niet in een hoes, dan is hij niet verzekerd.

Wat bij diefstal?

Wordt je toestel gestolen (door een inbraak thuis of onder bedreiging) dan is het belangrijk dat je door de politie een proces-verbaal laat opstellen. Dit proces-verbaal lever je in bij de school. In dat geval krijg je een gelijkaardig toestel en betaal je een franchise van €39.

Heb je nog vragen over het laptopproject?

… dan kan je steeds bij ons terecht: laptopproject@ksdiest.be