Latijn

Je bent gebeten door de kracht van het woord. Je legt de lat dan ook hoog wanneer het gaat om talen. Of je nu authentieke Latijnse teksten bestudeert of moderne talen leert, je streeft naar perfectie. Je op een heldere en genuanceerde manier in vreemde talen kunnen uitdrukken is voor jou immers essentieel.

Vijfde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Wiskunde 3
Zesde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminaries 2
Wiskunde 3
   

PERSPECTIEF: MASTER OF PROFESSIONELE BACHELOR

Een abstracte studierichting zoals ‘Latijn - moderne talen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.