Grieks

Abstract denken, kritisch analyseren, nauwkeurig werken; het zijn allemaal termen die bij jou passen. Via Latijnse en Griekse teksten wil je dan ook je logisch denken en je communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Je vindt trouwens dat deze teksten je blik verruimen en je niet alleen inzichten over de wereld van toen, maar ook over de wereld van nu bieden.

KLASSIEKE TALEN

Klassieke talen bieden je de mogelijkheid om eeuwenoude talen te bestuderen en zo de bakermat van onze westerse cultuur te begrijpen. Hierdoor ontwikkel je inzichten, niet alleen in de Griekse en Latijnse cultuur, maar leer je ook op een kritische manier naar onze huidige beschaving kijken.

Bovendien scherpen deze talen je zin voor analytisch en logisch denken aan. Zo is Latijn een taal die volgens strakke regels opgebouwd is. Het beheersen van die regels vraagt een bepaalde discipline. Het positieve hiervan is dat je op die manier nauwkeurig en met oog voor detail leert werken.

Deze talen heten niet toevallig klassieke talen. Ze bieden je stevige fundamenten waarop je later in heel wat domeinen kan verder bouwen. Dat geldt wanneer je andere talen wil leren, maar ook  wanneer je overtuigende teksten over juridische, zakelijke, maatschappelijke of andere onderwerpen wil schrijven.

Vijfde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Esthetica 1
Engels 2
Frans 3
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 1
Wiskunde 3
Zesde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminaries 2
Wiskunde 3
   

PERSPECTIEF: MASTER OF PROFESSIONELE BACHELOR

Een abstracte studierichting zoals ‘Grieks - Latijn’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.