welzijn

Je bent sociaalvoelend en hebt interesse voor onderwerpen die met de gezondheid en het welzijn van mensen te maken hebben. Je wil graag je sociale en zorgende vaardigheden verder ontwikkelen en staat open om gezondheid en welzijn ook vanuit een wetenschappelijk standpunt te bestuderen. Bovendien wil je een realistisch beeld krijgen van een aantal beroepenvelden in de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector door tijdens stages praktijkervaring op te doen.

Vijfde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Toegepaste biologie 2
Toegepaste biologie (verzorging) 2
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Gezondheids- en welzijnswet. 4
Pedagogie-psychologie 3
Stage 4
Seminarie GWW 2
   
Zesde leerjaar
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Toegepaste biologie 2
Toegepaste biologie (verzorging) 2
Toegepaste chemie 2
Toegepaste fysica 1
Gezondheids- en welzijnswet. 2
Pedagogie-psychologie 3
Stage 4
Seminarie GWW 2
Seminaries 1

PERSPECTIEF: PROFESSIONELE BACHELOR

‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen’ is een studierichting die je een prima voorbereiding op een professionele bachelor biedt. Wil je echter de stap wagen naar een master? Ook dat is met deze studierichting niet uitgesloten.