U bent hier

Eerste leerjaar A

Waarom kiezen voor

1A is een breed eerste jaar waar we sterk inzetten op je algemene vorming (28 uren), aangevuld met een aantal keuzemodules en flexuren (4 uren). In 1A kan je zelf keuzemodules kiezen waarmee je kennis wil maken. Deze keuzemodules geven je een beeld van de basisopties in het tweede jaar en de studierichtingen vanaf het derde jaar. Zo kan je dus zelf ervaren wat je graag doet en goed kan! Als je een ontdekkingstraject kiest, krijg je steeds gedurende 10 weken 2 uren een bepaalde keuzemodule en daarna schuif je door naar de volgende module. In totaal krijg je dus 3 maal een keuzemodule van 10 weken. Hieronder vind je de vaste combinaties van drie keuzemodules voor 1 jaar. Wie kiest voor Klassieke talen zal dit thema een heel jaar uitwerken, 4 uren per week.

Als je Klasieke talen kiest krijg je 3 flexuren. Andere richtingen krijgen 5 flexuren. Wat zijn flexuren juist? Enkele uren per week zetten we sterk in op coaching. Dat is zo voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Er zijn dus ‘gewone’ lessen Nederlands, Frans en wiskunde en ‘bijzondere’ lessen. De bijzondere lessen zijn de flexuren. Bij deze flexuren bepaal je samen met je leerkracht-coach het verloop van die uren. Op die manier leer je plannen, overleggen, jezelf inschatten en met deadlines omgaan. Bovendien kan je op jouw eigen tempo en niveau aan de slag. Flexuren vinden plaats in een grotere ruimte samen met leerlingen van verschillende klassen. Je kan meerdere leerkrachten aanspreken om jou op weg te helpen, iets uit te leggen of een extra uitdaging te vragen. De leerkrachten coachen je op die manier en versterken je leer- en werkhouding.

In 1A is er ook een klassenuur: hier wordt er gewerkt aan een fijne klassfeer en kan je ook op extra coaching rekenen van je klassenleraar: zit je leer- en studiehouding goed? Voel je je goed in de klas? Hoe zullen we te werk gaan tijdens de flexuren? Dit zijn allemaal vragen die tijdens het klassenuur aan bod kunnen komen.

Mogelijke keuzemodules 1A:

1. Ontdekkingstraject 1 (2 uren): Sport - STEM - Economie en organisatie
2. Ontdekkingstraject 2 (2 uren): Wetenschappen - STEM - Taal en cultuur
3. Ontdekkingstraject 3 (2 uren): Economie en organisatie - STEM - Maatschappij en welzijn
4. Keuzemodule 4: Klassieke talen (4 uren)

Welke keuzemodules passen op dit moment bij mij?

Sport Ik kies voor Sport omdat:

o ik van verschillende sporten hou

o ik benieuwd ben hoe je met bepaalde bewegingstechnieken je sportprestaties kan verbeteren

o ik graag wetenschappelijke proefjes wil doen om meer te weten te komen over gezondheid, veiligheid en beweging

STEM Ik kies voor STEM omdat:

o ik graag een technische tekening wil kunnen maken in 3D om nadien mijn project te realiseren

o ik graag programmeer met scratch, lego, arduino en de achterliggende logica ervan wil begrijpen

o ik graag wiskunde wil gebruiken in wetenschappelijke en technische systemen

o ik graag wetenschappelijke proefjes en experimenten doe

Economie en organisatie Ik kies voor Economie en organisatie omdat:

o ik wil onderzoeken wat het betekent om een ondernemer of een organisator te zijn

o ik meer wil weten over de (economische) actualiteit

o ik graag met ICT aan de slag ga om gegevens te verzamelen en te verwerken

Maatschappij en welzijn Ik kies voor Maatschappij en welzijn omdat:

o ik graag wil onderzoeken waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen

o ik wil te weten komen op welke manier de omgeving en de persoonlijke levensstijl invloed hebben op je gezondheid

o ik graag nadenk over mijn eigen identiteit en die van anderen

Wetenschappen Ik kies voor Wetenschappen omdat:

o ik experimenteren en onderzoeken de max vind

o de termen energie, kracht, beweging, microscopisch onderzoek, stofomzettingen … tot mijn verbeelding spreken

o ik graag met ICT aan de slag ga om gegevens te verzamelen, oplossingen te berekenen, resultaten te presenteren …

Taal en cultuur Ik kies voor Taal en cultuur omdat:

o ik verschillende talen en culturen wil vergelijken

o ik interesse heb voor allerlei soorten fictie: mythes, fantasy, strips …

o ik zelf graag creatief aan de slag ga met taal

Klassieke talen Ik kies voor Klassieke talen omdat:

o ik me graag laat onderdompelen in de Grieks-Romeinse oudheid en me wil laten verrassen door de gelijkenissen en verschillen met onze cultuur

o ik graag Latijnse teksten wil leren lezen en begrijpen

o ik Grieks wil kunnen schrijven en lezen

o ik van talen hou: woordjes leren en zinnen ontcijferen schrikken me niet af

Lessentabel

 

A-stroom

 

Ontdekkingstraject 1
(2 uren + 2 extra flexuren Ned/Fr/Wis)

Ontdekkingstraject  2 
(2 uren + 2 extra flexuren Ned/Fr/Wis)

 

Ontdekkingstraject 3
(2 uren + 2 extra flexuren Ned/Fr/Wis)

Klassieke talen
(4 uren)

 

 

Gemeenschappelijk gedeelte

28 uur 

 • Godsdienst 2
 • Frans 3
 • Aardrijkskunde 2
 • Geschiedenis 1
 • Mens en maatschappij 2
 • Beeld en muziek 2
 • Techniek 2
 • Nederlands 4
 • Wiskunde 4
 • Natuurwetenschappen 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Engels 1
 • Klassenuur 1

Projectwerk

Tijdens de vier uren van je keuzegedeelte ga je ook via projecten leren. Wat de bedoeling hiervan is? Op die manier leer je de vakken niet alleen op een theoretische manier maar ga je vooral al doende vaardigheden verwerven. 

Hoe ziet dit projectwerk er per keuzegedeelte uit? Een paar voorbeelden van projecten.

 1. Mens & maatschappij
  • Ondernemen iets voor jou?
  • Verantwoord omgaan met sociale media
 2. STEM
  • Instrumenten bouwen
  • Lego mindstorm
 3. Klassieke studiën
  • Wist je dat Latijn leeft?
  • De mythe van Romulus en Remus: ontrafeld.
   Deze projecten hebben betrekking op het onderdeel cultuur. De studie van woordenschat en grammatica gebeurt niet via projecten.
 4. STEM²
  • Architect in spe
  • Wachter van de wereld: duurzaam denken en handelen