U bent hier

OKAN

De wereld rondom ons is voortdurend in beweging. Als school willen we daar graag op inspelen. Zo stellen we vast dat er in Diest en omstreken steeds vaker mensen vanuit alle werelddelen komen wonen en dit om heel diverse redenen. Voor jongeren uit andere landen is het niet evident om zomaar in te stappen in het Nederlandstalig onderwijs. Daarom voorziet Vlaanderen in OKAN-onderwijs. OKAN staat voor 'Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers'. Geduren 1 à 2 jaar krijgen de jongeren een stoomcursus Nederlands. Zo creëren we voor hen maximale kansen om in te stromen in een klas en studierichting die past bij hun leeftijd, interesse en talenten.
Voor meer info klik je bovenaan rechts op 'Inschrijvingen'.