U bent hier

Inschrijvingen

Het digitaal of online inschrijven in Diest is uitgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 verlopen de inschrijvingen als voorheen. Er zijn twee belangrijke data:

  • Donderdag 21 maart: info-avond voor geïnteresseerde ouders voor het eerste jaar om 19:30 in campus Voorzienigheid (Vissersstraat)
  • Zaterdag 27 april: info- en beleefdag met inschrijvingen van 13:00 tot 17:00 in campus Voorzienigheid (Vissersstraat)

Nog vragen? Gebruik dan onze contactpagina en stel je vragen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen.

OKAN

OKAN is een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog niet lang in België verblijven en die de Nederlandse taal niet kennen. Voordat je kan schoollopen in het gewone onderwijs in Vlaanderen, moet je eerst Nederlands leren. Dit gebeurt tijdens het jaar dat je OKAN-leerling bent. Na dit jaar ken je in principe voldoende Nederlands om door te stromen naar een gewone studierichting. De keuze voor deze richting hangt af van je interesses en capaciteiten, je leeftijd en je schoolloopbaan voor OKAN.

Tijdens je OKAN-jaar word je begeleid in deze keuze door onder andere snuffelstages (één of enkele dagen schoollopen in een studierichting naar keuze). Wanneer je na je OKAN-jaar de gewone studierichting aanvangt, zal de vervolgcoach je verder begeleiden.

OKAN-leerlingen moeten voldoen aan vijf voorwaarden om te kunnen toegelaten worden:

De leerling…
-  Je bent op 31/12/2018 minstens 12 jaar (°2005) en maximum 17 jaar (°2001).*
-  Je bent maximaal 1 jaar ononderbroken in België.*
-  Je hebt het Nederlands niet als moeder- of thuistaal.
-  Je kent onvoldoende Nederlands om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen in het reguliere onderwijs.
-  Je bent maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal.*

Op de toelatingsvoorwaarden met * kunnen we een uitzondering aanvragen.

Wanneer/hoe kan je je inschrijven voor OKAN?

Je maakt best een afspraak. Hiervoor neem je contact op met Catherine Soenens via mail (catherine.soenens@ksdiest.be).