U bent hier

Wiskunde

Van studierichtingen met een component Wiskunde mag je verwachten dat ze een hoge graad van abstract denken van je vragen. Het zijn dan ook richtingen waar je wiskundig denken uitgedaagd wordt door domeinen zoals algebra, meetkunde, analyse, statistiek, kansberekening …

In een wiskundige richting leer je vooral om concrete problemen om te zetten naar wiskundige modellen om zo tot een onderbouwde oplossing te komen. Hierdoor leer je niet alleen probleemoplossend, maar ook logisch en gestructureerd denken.

Wiskunde is bovendien een zeer specifieke taal die een grote precisie vraagt. De hoge eisen die dit vak stelt, zorgen ervoor dat je op vele vlakken uitgedaagd wordt. Met als resultaat dat je zowel op het vlak van inzicht, kritische zin als doorzettingsvermogen hoge eisen aan jezelf stelt.

Herken je je?

Je bent sterk geboeid door de allernieuwste technieken en baanbrekende technologieën. Als een geboren ingenieur (m/v) leer je op een projectmatige manier oplossingen zoeken en houd je van programmeren. Ook wetenschappen en wiskunde behoren tot jouw favoriete vakken. In totaal volg je 14 uur science, technology, engineering en mathematics per week en dat is helemaal jouw ding.

 

Lessentabel

STEM-wetenschappen

Vierde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 4
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Technology & engineering 3
 • Wiskunde 5

Componenten:

Herken je je?

Een uitdaging, daar zeg jij niet neen tegen. Want jij wil je grenzen verleggen zowel op het vlak van talen als van wiskunde. Vandaar dat jij je helemaal kan vinden in een studierichting waarin je Latijnse teksten én wiskundige problemen ontcijfert. Voor jou is dit een perfecte combinatie om je potentieel zo maximaal mogelijk te ontwikkelen.

Lessentabel

Latijn - wiskunde (8 uur wiskunde)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 8

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Latijn - wiskunde (8 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Een uitdaging, daar zeg jij niet neen tegen. Want jij wil je grenzen verleggen zowel op het vlak van talen als van wiskunde. Vandaar dat jij je helemaal kan vinden in een studierichting waarin je Latijnse teksten én wiskundige problemen ontcijfert. Voor jou is dit een perfecte combinatie om je potentieel zo maximaal mogelijk te ontwikkelen.

Lessentabel

Latijn - wiskunde (6 uur wiskunde)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Esthetica 1
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 6

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Latijn - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Een flinke uitdaging kan jij best gebruiken. Leren nadenken in abstracte termen vind je meer dan interessant. Dat geldt zowel voor wiskunde als voor talen. Je vindt het immers fijn om diep in te gaan op leerstof. Precies daarom vind je het ook een verrijking om via Griekse auteurs de fundamenten van onze westerse cultuur te ontdekken.

Lessentabel

Grieks - wiskunde (8 uur wiskunde)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Grieks 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (wiskunde) 1
 • Wiskunde 8

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Grieks 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (wiskunde) 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Grieks - wiskunde (8 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Een flinke uitdaging kan jij best gebruiken. Leren nadenken in abstracte termen vind je meer dan interessant. Dat geldt zowel voor wiskunde als voor talen. Je vindt het immers fijn om diep in te gaan op leerstof. Precies daarom vind je het ook een verrijking om via Griekse auteurs de fundamenten van onze westerse cultuur te ontdekken.

Lessentabel

Grieks - wiskunde (6 uur wiskunde)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Esthetica 1
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Grieks 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 6

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Grieks 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Grieks - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen en wiskunde. Formules en berekeningen schrikken je niet af. Integendeel, ze dagen je uit omdat ze je een verklaring geven voor allerlel fysische, chemische en biologische vraagstukken. Je vindt het daarenboven bijzonder interessant om experimenten uit te voeren en op basis hiervan nieuwe inzichten te verwerven.

Lessentabel

Wetenschappen - wiskunde (8 uur)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (wiskunde) 1
 • Wiskunde 8

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (wiskunde) 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Wetenschappen - wiskunde (8 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen en wiskunde. Formules en berekeningen schrikken je niet af. Integendeel, ze dagen je uit omdat ze je een verklaring geven voor allerlei fysische, chemische en biologische vraagstukken. Je vindt het daarenboven bijzonder interessant om experimenten uit te voeren en op basis hiervan nieuwe inzichten te verwerven.

Lessentabel

Wetenschappen - wiskunde (6 uur)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Esthetica 1
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 6

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Wetenschappen - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je bent geïnteresseerd in de wisselwerking tussen economie en de samenleving. Je wil dan ook begrijpen hoe bedrijven, gezinnen en de overheid met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Maar niet alleen economie boeit je. Je vindt het even boeiend om wiskundige problemen te analsyeren en op te lossen.

Lessentabel

Economie - wiskunde (6 uur)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Economie 4
 • Engels 2
 • Esthetica 1
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 6

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 1
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Economie 4
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Economie - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten: