U bent hier

Wetenschappen

Wetenschappen leren je natuurlijke fenomenen aandachtig bestuderen, analyseren en evalueren. 
Ze leren je ook op een kritische manier naar feitenmateriaal kijken, zodat je op basis van feiten en cijfers tot de juiste inzichten kan komen.

Tot gefundeerde besluiten komen is trouwens een belangrijk onderdeel van wetenschappen. Dit doe je door problemen duidelijk te formuleren, hypotheses op te stellen en deze hypotheses grondig te toetsen aan experimenten, zodat je op basis van de vastgestelde patronen de juiste conclusies kan trekken.

Wetenschappen en wiskunde zijn een sterk duo. Heb je een sterke interesse in wetenschappen en heb je bovendien een wiskundig inzicht, dan kan de wereld van wetenschappen voor jou veel deuren openen.

Herken je je?

Je bent sterk geboeid door de allernieuwste technieken en baanbrekende technologieën. Als een geboren ingenieur (m/v) leer je op een projectmatige manier oplossingen zoeken en houd je van programmeren. Ook wetenschappen en wiskunde behoren tot jouw favoriete vakken. In totaal volg je 14 uur science, technology, engineering en mathematics per week en dat is helemaal jouw ding.

 

Lessentabel

STEM-wetenschappen

Vierde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 4
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Technology & engineering 3
 • Wiskunde 5

Componenten:

Herken je je?

Je bent geboeid door moderne talen maar evenzeer door de wetten van de natuur. Vandaar je interesse voor een studierichting waarin je je talenkennis verder kan verfijnen en waarin je tegelijkertijd een degelijke wetenschappelijke vorming krijgt. Voor jou vormen talen trouwens de sleutel tot kennis; inclusief wetenschappelijke kennis.

Lessentabel

Moderne talen - wetenschappen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Duits 2
 • Engels 3
 • Esthetica 1
 • Frans 4
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 4

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 3
 • Engels 3
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 4

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Moderne talen - wetenschappen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Via Latijn wil je je talenkennis verder bijschaven en je verder verdiepen in de rijke cultuur van de Romeinen. Je vindt het bovendien bijzonder leerrijk om op basis van deze Latijnse teksten diepgaande inzichten in de geschiedenis van onze westerse beschaving op te doen. Maar daarnaast wil je ook je mannetje staan in het domein van de wetenschappen. De combinatie van een studierichting waarin Latijn en wetenschappen elkaar aanvullen, past dan ook perfect bij jou.

Lessentabel

Latijn - wetenschappen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 4

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 4

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Latijn - wetenschappen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen en wiskunde. Formules en berekeningen schrikken je niet af. Integendeel, ze dagen je uit omdat ze je een verklaring geven voor allerlel fysische, chemische en biologische vraagstukken. Je vindt het daarenboven bijzonder interessant om experimenten uit te voeren en op basis hiervan nieuwe inzichten te verwerven.

Lessentabel

Wetenschappen - wiskunde (8 uur)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (wiskunde) 1
 • Wiskunde 8

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (wiskunde) 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Wetenschappen - wiskunde (8 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen en wiskunde. Formules en berekeningen schrikken je niet af. Integendeel, ze dagen je uit omdat ze je een verklaring geven voor allerlei fysische, chemische en biologische vraagstukken. Je vindt het daarenboven bijzonder interessant om experimenten uit te voeren en op basis hiervan nieuwe inzichten te verwerven.

Lessentabel

Wetenschappen - wiskunde (6 uur)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Esthetica 1
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 6

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Toegepaste fysica 1
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 6

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Wetenschappen - wiskunde (6 uur wiskunde)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je bent enorm gemotiveerd om je sportieve vaardigheiden verder te ontwikkelen. Lenigheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen zijn zaken waaraan je wil werken. Teamspirit, discipline en concentratie vind je belangrijk. Naast je sportieve aanleg, ben je ook sterk in wiskunde en interesseren wetenschappen je sterk.

Lessentabel

Sportwetenschappen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 2
 • Chemie 1
 • Duits 1
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Sport 4
 • Wiskunde 4

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Sport 4
 • Wiskunde 4

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Sportwetenschappen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je bent geboeid door de vele facetten van economie. Je wil dan ook begrijpen hoe die economische wereld functioneert. Maar hoezeer het bedrijfsleven je ook interesseert, je bent je ook bewust van het belang van wetenschappen. Vandaar je keuze voor een richting waar je zowel je economische als je wetenschappelijke inzichten kan verruimen.

Lessentabel

Economie - wetenschappen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Duits 1
 • Economie 4
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 4

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Economie 4
 • Engels 2
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 4

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Economie - wetenschappen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten: