U bent hier

Moderne talen

De focus van de component Moderne talen? In de eerste plaats leer je hoe je je in verschillende talen op een heldere manier kan uitdrukken. De nadruk ligt dan ook op begrijpend lezen, aandachtig luisteren, vlot spreken en schrijven.

In Moderne talen wordt er veel aandacht aan praktische taalbeheersing besteed. Grammatica blijft uiteraard belangrijk, maar belangrijker nog is de toepassing van de taal in de praktijk. Vandaar dat je heel wat ruimte krijgt om via gesprekken je communicatieve vaardigheden in verschillende talen te oefenen.

Hou je ook van literatuur? In een studierichting met de component Moderne talen ontdek je niet alleen allerlei literaire werken. Je leert ook deze te waarderen en ervan te genieten.

Herken je je?

Je bent geboeid door moderne talen maar evenzeer door de wetten van de natuur. Vandaar je interesse voor een studierichting waarin je je talenkennis verder kan verfijnen en waarin je tegelijkertijd een degelijke wetenschappelijke vorming krijgt. Voor jou vormen talen trouwens de sleutel tot kennis; inclusief wetenschappelijke kennis.

Lessentabel

Moderne talen - wetenschappen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 2
 • Biologie 1
 • Chemie 2
 • Duits 2
 • Engels 3
 • Esthetica 1
 • Frans 4
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 4

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Biologie 2
 • Chemie 2
 • Duits 3
 • Engels 3
 • Frans 3
 • Fysica 2
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 4

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Moderne talen - wetenschappen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Je bent gebeten door de kracht van het woord. Je legt de lat dan ook hoog wanneer het gaat om talen. Of je nu authentieke Latijnse teksten bestudeert of moderne talen leert, je streeft naar perfectie. Je op een heldere en genuanceerde manier in vreemde talen kunnen uitdrukken is voor jou immers essentieel.

Lessentabel

Latijn - moderne talen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Duits 3
 • Engels 3
 • Esthetica 1
 • Frans 4
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Natuurwetenschappen 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 3

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Duits 3
 • Engels 3
 • Frans 4
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Latijn 4
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Natuurwetenschappen 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 3

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Latijn - moderne talen’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

Jij kiest voor zowel talen, economie als sport. Dat is geen toevallige keuze. Jij wil immers verschillende talen beheersen, je inzichten in economie verscherpen én je sportieve vaardigheden verder ontwikkelen. Je ziet het als een uitdaging om dit alles te combineren.

Lessentabel

Economie - moderne talen (optie sport)

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Duits 2
 • Economie 4
 • Engels 3
 • Frans 4
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Natuurwetenschappen 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (sport) 1
 • Sport 2
 • Wiskunde 3

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Duits 3
 • Economie 4
 • Engels 3
 • Frans 4
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Natuurwetenschappen 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries (sport) 2
 • Wiskunde 3

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Economie - moderne talen (optie sport)’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten:

Herken je je?

De combinatie van talen en economie spreekt je aan. Je wil zowel je talenkennis verder bijschaven als je economische kennis uitbreiden. Het lijkt je interessant om te begrijpen hoe een bedrijf werkt, maar je wil ook wel weten hoe de wereldeconomie in elkaar zit.

Lessentabel

Economie - moderne talen

Vijfde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Duits 3
 • Economie 4
 • Engels 3
 • Esthetica 1
 • Frans 4
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Natuurwetenschappen 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 1
 • Wiskunde 3

Zesde leerjaar

 • Aardrijkskunde 1
 • Duits 3
 • Economie 4
 • Engels 3
 • Frans 4
 • Geschiedenis 2
 • Godsdienst 2
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Natuurwetenschappen 2
 • Nederlands 4
 • Seminaries 2
 • Wiskunde 3

Perspectief?

Master of professionele bachelorProfessionele bachelorHogere beroepsopleiding - sense - arbeidsmarkt
Abstract
 
Concreet

Master of professionele bachelor

Een abstracte studierichting zoals ‘Economie - moderne talen ’ is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan.

Componenten: